Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
4 Ноември 2013 г.Електронни бюлетини на АССП

Електронен бюлетин № 1 - Данъчно третиране на взаимоотношенията между дружествата по ЗЗД (Консорциумите) и техните съдружници

Електронен бюлетин № 2 - Право на данъчен кредит при доставка на стоки и услуги – съдебна и административна практика; Доказателствена тежест и процедура по обжалване

Електронен бюлетин № 3 - Облагане с ДДС на семинари, които включват и туристически услуги

3 Ноември 2013 г.Общо събрание на АССП

На 29.11.2013 г. от 13.00 ч. в х-л "Форум" ще се проведе Общото събрание на АССП при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на промени в Устава и Критериите за членство в АССП;
2. Приемане на Бюджет 2014;
3. Промяна в състава на УС;
4. Доклад за дейността на УС за периода май-октомври/ноември 2013г.;
5. Разни.

Вечерта ще приключи с изискан коктейл, на който са поканени гости от различни организации. Програмата включва приятна развлекателна програма с много хубава музика.