Представяне

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. 
Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е включена в Националния съвет по счетоводство. АССП е член на Българска стопанска камара и на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - Гласът на българския бизнес. АССП е член на Консултативния съвет към НАП. Основни работни документи на АССП са Уставът и Програмата за дейността.