Обърнете внимание

Януари 2014 (1) Декември 2013 (1) Ноември 2013 (1) Октомври 2013 (1) Декември 2012 (1) Юни 2010 (1) Март 2010 (2) Декември 2009 (1) Август 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
4 Ноември 2013 г.Електронни бюлетини на АССП

Електронен бюлетин № 1 - Данъчно третиране на взаимоотношенията между дружествата по ЗЗД (Консорциумите) и техните съдружници >>

Електронен бюлетин № 2 - Право на данъчен кредит при доставка на стоки и услуги – съдебна и административна практика; Доказателствена тежест и процедура по обжалване >>