Обърнете внимание

Януари 2014 (1) Декември 2013 (1) Ноември 2013 (1) Октомври 2013 (1) Декември 2012 (1) Юни 2010 (1) Март 2010 (2) Декември 2009 (1) Август 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
18 Декември 2012 г.Единно платежно пред НАП

От началото на 2013 г. в сила влизат важни промени в начина за плащане на данъчни и осигурителни задължения. От 2013 г. плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО) ще става по една банкова сметка. Продължение...