Обърнете внимание

Януари 2014 (1) Декември 2013 (1) Ноември 2013 (1) Октомври 2013 (1) Декември 2012 (1) Юни 2010 (1) Март 2010 (2) Декември 2009 (1) Август 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
31 Август 2009 г.Нарушаване на основни принципи от Закона за счетоводството

Нарушаването на основни принципи от ЗСч не е обвързано с административно наказание, налагано по административен ред. Глоби, съгласно ЗСч, могат да се налагат за нарушение на конкретно задължение. Органите на НАП нямат право да налагат санкции за неспазването на чл.4 от ЗСч.
Тези изводи са на основание Решение на Административен съд - Хасково.
Приложение: Решение №218 / 27.10.2008 г., гр. Хасково