Новини

Февруари 2015 (1) Декември 2014 (1) Ноември 2014 (2) Октомври 2014 (2) Септември 2014 (1) Август 2014 (3) Юли 2014 (2) Юни 2014 (1) Април 2014 (5) Март 2014 (5) Февруари 2014 (4) Януари 2014 (5) Декември 2013 (7) Ноември 2013 (3) Октомври 2013 (7) Септември 2013 (3) Август 2013 (5) Юли 2013 (3) Юни 2013 (2) Май 2013 (8) Април 2013 (10) Март 2013 (3) Февруари 2013 (4) Януари 2013 (6) Декември 2012 (8) Ноември 2012 (3) Октомври 2012 (4) Септември 2012 (3) Август 2012 (4) Юли 2012 (4) Юни 2012 (6) Май 2012 (12) Април 2012 (10) Март 2012 (4) Февруари 2012 (9) Януари 2012 (5) Декември 2011 (6) Ноември 2011 (5) Октомври 2011 (9) Септември 2011 (6) Август 2011 (7) Юли 2011 (7) Юни 2011 (9) Май 2011 (6) Април 2011 (11) Март 2011 (10) Февруари 2011 (15) Януари 2011 (15) Декември 2010 (11) Ноември 2010 (14) Октомври 2010 (13) Септември 2010 (6) Август 2010 (17) Юли 2010 (16) Юни 2010 (18) Май 2010 (15) Април 2010 (23) Март 2010 (30) Февруари 2010 (24) Януари 2010 (18) Декември 2009 (17) Ноември 2009 (22) Октомври 2009 (25) Септември 2009 (23) Август 2009 (15) Юли 2009 (22) Юни 2009 (17) Май 2009 (4)
Миниданъчна полиция следи за рискови сделки

Миниданъчна полиция ще следи за съмнителни сделки със стоки с висок фискален риск от началото на 2014 г. Например при доставки на зърно, плодове, зеленчуци, захар, строителни материали и др. Това предвиждат последните приети промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Целта е да се пресекат схемите за източване на ДДС от хазната. В резултат годишно се очакват около 200 млн. лв. допълнителни приходи от данъка.
След 1 януари 2014 г. ще започне да работи и още една мярка за борба с данъчните измами. Става въпрос за т. нар. обратно начисляване на ДДС при зърнопроизводителите.
То е изключение от общия ред за облагане, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Този механизъм ще може да се прилага до 31 декември 2015 г. Като цяло обаче през 2014 г. няма сериозни промени в данъците за гражданите и бизнеса. Част от по-малките изменения са, че хората със срочни депозити вече ще плащат само 8% данък върху дохода от лихви, а не 10 на сто, както беше миналата година. Собствениците на стари коли с катализатор пък няма да ползват 50% отстъпка от налога, а между 20 и 40 на сто по решение на общинския съвет.
Тъй като през 2014 г. ще се разчита много на мерките за пресичане на данъчните измами, още от 1 януари тази година към Националната агенция за приходите (НАП)
ще заработи ново звено за фискален контрол
Служителите в него ще могат да спират камиони, които превозват високорискови стоки, и да им поставят пломби и GPS-и. Това ще важи за превозни средства с товароносимост над 3 тона. Освен това данъчните ще могат да правят проверка на превозваната стока, а също и да присъстват в складовете при разтоварването й.
На проверка ще подлежат и всички камиони, независимо дали доставката ще бъде в България, в държава от ЕС или в трета страна. Пломби и GPS-и ще могат да се поставят и на превозни средства, които минават транзитно през България. Те ще се махат при напускане на камиона от страната. Фискалният контрол няма да важи за стоките под митнически режим.
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са предвидени и солени глоби за шофьорите на камионите, купувачите и придружителите на стоки с висок фискален риск, които нарушават разпоредбите. Те ще се налагат, ако лицата не декларират пред служителите на НАП вида и количеството на стоката, мястото и датата й на получаване и др. Санкции ще се налагат и при повреждане на поставените пломби и GPS-и. Така глобата за физически лица ще бъде от 1000 до 3000 лв., а за фирмите ще има имуществена санкция от 3000 лв. до 20 000 лв. При повторно нарушение глобата за хората е от 3000 до 5000 лв., а за бизнеса имуществената санкция скача от 20 000 лв. до 50 000 лв.
Глоби ще има и за тези, които не спрат превозното средство, попречат на проверката на стоката и свързаните с нея документи и др. За физически лица тя ще е до 2000 лв., а при повторно нарушение - 10 000 лв. За фирмите има имуществена санкция до 5000 лв., а при повторно нарушение ще достигне 20 000 лв.
Самите рискови стоки ще бъдат включени в специален списък, утвърден от министъра на финансите. Той ще бъде публикуван на сайтовете на финансовото министерство и НАП.