Новини

Февруари 2015 (1) Декември 2014 (1) Ноември 2014 (2) Октомври 2014 (2) Септември 2014 (1) Август 2014 (3) Юли 2014 (2) Юни 2014 (1) Април 2014 (5) Март 2014 (5) Февруари 2014 (4) Януари 2014 (5) Декември 2013 (7) Ноември 2013 (3) Октомври 2013 (7) Септември 2013 (3) Август 2013 (5) Юли 2013 (3) Юни 2013 (2) Май 2013 (8) Април 2013 (10) Март 2013 (3) Февруари 2013 (4) Януари 2013 (6) Декември 2012 (8) Ноември 2012 (3) Октомври 2012 (4) Септември 2012 (3) Август 2012 (4) Юли 2012 (4) Юни 2012 (6) Май 2012 (12) Април 2012 (10) Март 2012 (4) Февруари 2012 (9) Януари 2012 (5) Декември 2011 (6) Ноември 2011 (5) Октомври 2011 (9) Септември 2011 (6) Август 2011 (7) Юли 2011 (7) Юни 2011 (9) Май 2011 (6) Април 2011 (11) Март 2011 (10) Февруари 2011 (15) Януари 2011 (15) Декември 2010 (11) Ноември 2010 (14) Октомври 2010 (13) Септември 2010 (6) Август 2010 (17) Юли 2010 (16) Юни 2010 (18) Май 2010 (15) Април 2010 (23) Март 2010 (30) Февруари 2010 (24) Януари 2010 (18) Декември 2009 (17) Ноември 2009 (22) Октомври 2009 (25) Септември 2009 (23) Август 2009 (15) Юли 2009 (22) Юни 2009 (17) Май 2009 (4)
Проверете румънските си клиенти за ДДС

Всички български фирми, които имат контрагенти в Румъния, да проверят дали е валидна ДДС регистрацията им, преди да извършат сделка с тях. Това съветват от Националната агенция за приходите, фирмите, които извършват доставки на стоки и услуги от и към северната ни съседка. В противен случай може да се окаже, че родните фирми, без да знаят, нарушават закона. От НАП допълват, че проверката за ДДС регистрация в Румъния е необходима, тъй като от 1 август там действа нова система за регистрация на местните търговци, които извършват сделки в рамките на ЕС. Според новите условия всички румънски компании, които не са подали предварително заявление за извършване на вътреобщностни сделки, са били дерегистрирани автоматично по ДДС в системата VIES от началото на август. Тази система служи за обмен на информация по ДДС между данъчните администрации на страните от ЕС. Проверката за валидността на ДДС номерата на румънските фирми може да стане чрез сайта на НАП www.nap.bg или на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Ако идентификационният номер по ДДС на румънската фирма се окаже невалиден, то българският търговец може да напомни на своя клиент да се свърже с румънската Национална агенция на данъчната администрация, за да се регистрира по ДДС. Румънската фирма ще може да продължи да извършва сделки в ЕС, ако отново се регистрира по ДДС. За начало на нейната регистрация се счита датата, на която на собственика е връчено решението за регистрация по ДДС. От тази дата ДДС номерът на фирмата отново става валиден и във VIES. Ако румънската фирма няма валидна ДДС регистрация, българският търговец ще бъде задължен да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на доставка на стоки и услуги с място на изпълнение територията на Румъния.