Новини

Февруари 2015 (1) Декември 2014 (1) Ноември 2014 (2) Октомври 2014 (2) Септември 2014 (1) Август 2014 (3) Юли 2014 (2) Юни 2014 (1) Април 2014 (5) Март 2014 (5) Февруари 2014 (4) Януари 2014 (5) Декември 2013 (7) Ноември 2013 (3) Октомври 2013 (7) Септември 2013 (3) Август 2013 (5) Юли 2013 (3) Юни 2013 (2) Май 2013 (8) Април 2013 (10) Март 2013 (3) Февруари 2013 (4) Януари 2013 (6) Декември 2012 (8) Ноември 2012 (3) Октомври 2012 (4) Септември 2012 (3) Август 2012 (4) Юли 2012 (4) Юни 2012 (6) Май 2012 (12) Април 2012 (10) Март 2012 (4) Февруари 2012 (9) Януари 2012 (5) Декември 2011 (6) Ноември 2011 (5) Октомври 2011 (9) Септември 2011 (6) Август 2011 (7) Юли 2011 (7) Юни 2011 (9) Май 2011 (6) Април 2011 (11) Март 2011 (10) Февруари 2011 (15) Януари 2011 (15) Декември 2010 (11) Ноември 2010 (14) Октомври 2010 (13) Септември 2010 (6) Август 2010 (17) Юли 2010 (16) Юни 2010 (18) Май 2010 (15) Април 2010 (23) Март 2010 (30) Февруари 2010 (24) Януари 2010 (18) Декември 2009 (17) Ноември 2009 (22) Октомври 2009 (25) Септември 2009 (23) Август 2009 (15) Юли 2009 (22) Юни 2009 (17) Май 2009 (4)
Конфискация на богатство ще има и след анонимни сигнали

И анонимни сигнали на граждани, в които се съдържат конкретни данни, вече ще са основание да се образува проверка за необяснимо богатство. Това стана ясно при представянето на проекта за нов Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в Министерство на правосъдието.

Освен по сигнали на граждани, държавни органи, юридически лица и организации производството ще се образува вече не само при започване на разследване за определено престъпление, но и при административно-наказателно производство от НАП и Агенция "Митници". Основание за проверка ще е и установен конфликт на интереси, както писа вчера "Сега". Към деянията, при които комисията "Кушлев" действа, вече ще се включва и престъплението по служба.

Съществена разлика със сегашната уредба е, че вече няма да се чака краен съдебен акт, за да започне производството по конфискация. Към запори, възбрани и отнемане ще се пристъпва, когато несъответствието между имущество и доходи надвишава 60 хил. лв. Разликата над 60 хил. лв. се прибира от съда.

На отнемане подлежи и имущество, прехвърлено на трети лица, които са го придобили с незаконни средства на проверяваното лице. Освен това сделките с незаконно придобито имущество са недействителни.

Проверката, която комисията извършва, не може да продължи повече от 10 месеца. По изключение и еднократно срокът може да бъде удължен с 3 месеца. Както и досега, проверяваният ще трябва да докаже, че имуществото му е законно. Давността за конфискацията е 25-годишна.

Процесът отново ще върви на три инстанции. Подобно на споразумението в наказателните дела обаче и тук се въвежда спогодба с комисията "Кушлев". Тя ще се одобрява на една инстанция след съгласието на прокуратурата и ще е равна на влязла в сила решение. Но при тази процедура се отнемат не по-малко от 50% и не повече от 90% от имуществото.

Ако търговско дружество, банка или друга кредитна институция не съдейства на комисията, е заплашена с глоба от 2000 до 20 хил. лв.

Образуваните вече производства ще се довършват по новия закон, т.е. и за тях няма да се чакат присъди. В момента са наложени обезпечителни мерки върху имущество за около 400 млн. лв. и се чакат присъди, за да се премине към конфискация. Ако проектозаконът стане факт, енергийният бос Христо Ковачки е заплашен да се раздели с имущество за близо 143.5 млн. Братя Галеви и Александър Томов също ще трябва да доказват произход на средствата си, без да чакат финал на наказателните дела срещу тях.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова представи и проект за промени в НПК, които трябва да опростят процеса на доказване на престъпленията, да ускорят наказателното производство и да разширят правата на участниците в процеса. "Трябва да отвържем ръцете на държавата, ако искаме борба с организираната престъпност и корупцията", коментира министърът.

ДЕФИНИЦИИ

Според Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество "незаконна" е всяка дейност, извършена на територията на България или извън нея, която е престъпление или нарушение според българското право. "Незаконно придобито имущество" е това, за което се предполага, че е придобито пряко или косвено от незаконна дейност, тъй като не съответства на доходите на лицето и за произхода му не е установен законен източник.