Новини

Февруари 2015 (1) Декември 2014 (1) Ноември 2014 (2) Октомври 2014 (2) Септември 2014 (1) Август 2014 (3) Юли 2014 (2) Юни 2014 (1) Април 2014 (5) Март 2014 (5) Февруари 2014 (4) Януари 2014 (5) Декември 2013 (7) Ноември 2013 (3) Октомври 2013 (7) Септември 2013 (3) Август 2013 (5) Юли 2013 (3) Юни 2013 (2) Май 2013 (8) Април 2013 (10) Март 2013 (3) Февруари 2013 (4) Януари 2013 (6) Декември 2012 (8) Ноември 2012 (3) Октомври 2012 (4) Септември 2012 (3) Август 2012 (4) Юли 2012 (4) Юни 2012 (6) Май 2012 (12) Април 2012 (10) Март 2012 (4) Февруари 2012 (9) Януари 2012 (5) Декември 2011 (6) Ноември 2011 (5) Октомври 2011 (9) Септември 2011 (6) Август 2011 (7) Юли 2011 (7) Юни 2011 (9) Май 2011 (6) Април 2011 (11) Март 2011 (10) Февруари 2011 (15) Януари 2011 (15) Декември 2010 (11) Ноември 2010 (14) Октомври 2010 (13) Септември 2010 (6) Август 2010 (17) Юли 2010 (16) Юни 2010 (18) Май 2010 (15) Април 2010 (23) Март 2010 (30) Февруари 2010 (24) Януари 2010 (18) Декември 2009 (17) Ноември 2009 (22) Октомври 2009 (25) Септември 2009 (23) Август 2009 (15) Юли 2009 (22) Юни 2009 (17) Май 2009 (4)
2,5 млн. лв. са погасени след като НАП е поискала производство по несъстоятелност

Четири дружества са погасили задължения в размер на общо над 2,5 млн. лв. след като НАП е поискала за тях да се открие производство по несъстоятелност през 2008 г. Две от фирмите са от София град и са платили задължения в размер на 55 145 лв. Другите две дружества са от Добрич, като задълженията към държавата, които са покрили са в размер на 2,45 млн. лв. Тези задължения са събрани след като НАП е поискала откриването на производство по несъстоятелност за четирите дружества. Досега практиката беше да се иска откриване на производство по несъстоятелност чрез Агенцията за държавни вземания (АДВ), но от тази година публичните изпълнители на НАП използват все повече тази практика, тъй като дава положителни резултати. Процедурата предвижда след откриване на производството по несъстоятелност, ако не се стигне до споразумение за отсрочване, разсрочване, плащане на задълженията или приемане на оздравителна програма за предприятието, длъжникът да се предаде на АДВ.

 През 2008 г. общият брой на издадените искания за откриване на производство по несъстоятелност е 404. В сравнение с 2007 г. исканията са се увеличили със 73% , като в същото време обаче е намалял размерът на задълженията, във връзка с които са издадени искания за откриване на производство по несъстоятелност. Най-много искания за откриване на производство по несъстоятелност са издадени от териториалната дирекция на НАП в Русе – 160, следва София град с 65 и Добрич - 32.

Анализът на данните показва добра тенденция и по отношение на ново-възникналите задължения. През 2008 г. в сравнение с 2007 г. и въпреки икономическата криза се увеличава дела на събираемите задължения с 26.55%. В същото време  се регистрира и намаление на дела на частично-събираемите и трудно-събираемите задължения съответно с 2.15 % и с 24.39 на сто.

           Забелязва се и друга положителна тенденция. Намалява относителния дял на задълженията, които са формирани по ревизионни актове с близо 20%. Това на практика означава, че фирмите предпочитат да декларират своите задължения пред НАП и след това да търсят начини и средства за тяхното разсрочване или отсрочване.