Блог

Август 2014 (2) Ноември 2013 (4) Януари 2012 (1) Ноември 2011 (1) Декември 2009 (2) Юни 2009 (2)
10 Ноември 2013 г.Арменската детска градина

На храмовия празник на пловдивската ни църква, след изслужената проповед, слово изнесе Н.В.П. архимандрит Абкар Овакимян. Основен акцент в нея беше, че тази църква, не е църква на арменците в България. Че църковната собственост, не е собственост на българските арменци. А че те са собственост на държавата Армения. И че когато ние влизаме в Църквата, влизаме в държавата Армения.
На първи ноември получих телефонно обаждане от моята начална учителка Дигин Виктория (или Госпожа Нерсесян). Сега чудесен учител на сина ми в съботната арменска детска градина. Съобщи ми с изключително развълнуван глас, че градината прекъсвала. В нейните помещения се настанявал новия арменски свещеник и сега се търсели други варианти за настаняване. Решението било на църковното настоятелство. Изумих се от това злодеяние.
Обадих се последователно на Агоп Сренц – член на настоятелството. Увери ме, че е бил против прекратяването на градината. Обадих се на протопрезвитер дер Кеворк – увери ме, че е бил против.
Обадих се на Бердж Джаникян – председател на църковното настоятелство. Той бил за закриване на детската градина със следните аргументи:
- тя била незаконна, без съответните разрешителни документи;
- тя функционирала само три часа седмично и не било разумно да стопанисва този полуетаж от къща;
- имало огромна нужда от нов свещеник и било изключително постижение изпращането на свещеник от Ечмиадзин, тъй като над 70 арменски църкви по света нямали свещеници;
- че това е единственото свободно помещение, собственост на църковното настоятелство, където може да се настани свещеникът.
Опитах се да дам моите отговори. Ето ги и пред вас:
- ако действително детската градина няма нужните документи за функциониране, то те следва да се изготвят/набавят ;
- относно изучаването на арменски език, детската градина е не по-малко важна от арменското училище. Не се ли научи арменски до 7 годишна възраст, той вече се превръща в чужд език за нашите деца. Т.е. цялата арменска общност трябва да направим всичко възможно тази детска градина да стане целодневна. Още повече, че има разбиране по въпроса от община Пловдив. А и традиционно децата от нея продължават заедно образованието си в съседното арменско училище;
- посещавал съм арменската църква в недели, които не са църковни празници. В нея се събират не повече от 20 човека. Не съм усетил нуждата от нов свещеник. Може би греша. Но защо свещеник точно от Армения? Потърси ли се вариант за свещеник от духовното училище на Йерусалим, който да говори нашия арменски език?
- помещението, което ще заеме идващият свещеник не беше свободно. То се използваше за обучението на нашите деца. И тук искам да започнем една нова дискусия и да изложа моите аргументи…
В немалко свои интервюта Н.В.П. архимандрит Абкар Овакимян обявява, че църквата не е и не следва да е демократична, че в нея има единоначалие и йерархия. Но какви са последващите внушения? Че лично той е единоначален собственик на арменските църковни имоти, като представител на църквата на Ечмиадзин.
Имотите на арменската църква са изградени, дарени, съществуващи, благодарение на нашите предци. Които са пловдивски арменци. Те са дарявали, не със съзнанието, че даряват на държавата Армения, а със съзнанието, че даряват на арменската общност, помагат на своите ближни, тук в България, в Пловдив, и че църквата е наш обединител. Да, но от доста време тя не е. И Н.В.П. архимандрит Абкар Овакимян особено засилва това разединение. Кой арменец отново ще дари имот, ако му е обяснено, че го дарява на държавата Армения? Ние уважаваме и обичаме съществуващата Армения. Но в огромната си част арменците по света живеят с болката, че тяхната родина, тяхното отечество е някъде в Турция.
Отправям един призив към църковното настоятелство. Кога ще видим публикуван списък с информация за това кои са църковните имоти, каква е площта им, как са придобити, каква е волята на дарителя, от кого и как се стопанисва сега имотът, наемна цена, продължителност на сключения договор и т.н. Кога ще видим месечни отчети за приходите и разходите, изготвени от настоятелството - достатъчно разбираеми и подробни.
Детето ми е на четири години. Досега не съм му казал дума на български. Но трудно говори на арменски. Цялата негова ежедневна комуникация е на български - и най-вече в детската градина. Имаше обаче арменска такава. Само в събота и само за два часа. Но детето ми ходеше с желание там. Искам пак да я има. В сградата, в която аз съм ходил на градина. И да не е само в събота, и да не е само за два часа. Защото езикът изгражда арменско самосъзнание у децата. А то е по-важно от всички личности, организации и структури, настанили се в онази сграда!
Хазарос Четинян

 

4 Ноември 2013 г.Корупцията

Огромен брой анкети, изследвания и анализатори определят корупцията в България като най-съществен проблем, от който зависи бъдещето на общественото ни развитие. В огромен брой международни доклади България е споменавана в негативна светлина, във връзка с липсата на политическа воля за справяне с корупцията.

Ето част от определението за корупция... Длъжностно служебно лице облагодетелства трети лица срещу определено възнаграждение, за да си осигурят достъп до някакви блага или услуги, които иначе са недостъпни за тях.

В основната си част корупцията е свързана с апарата на публичната администрация. 

Основен елемент на корупцията е неправомерното облагодетелстване на длъжностно лице - обикновено държавен служител.

Ако временно отстраним превантивната борба срещу корупцията, която определено е най-ефективна, остават репресивните методи срещу нея. Как Националната агнция по приходите се бори срещу корупцията? Би трябвало да се предположи, че НАП приоритетно ще проверява и ревизира на първо място длъжностни лица и държавни служители, за които се предполага, че са уязвими към корупция. Или поне 50% от действията на органите на НАП следва да са насочени с борба срещу това уродливо явление. В действителност обаче и 0,5% от дейността на НАП не е насочена срещу установяване и доказване на доходите на държавните служители.

Как се създадоха кръгът Орион при Жан Виденов, кръгът Олимп при Иван Костов, свързан с Славчо Христов, групите като Хелиос при Бойко Борисов и неговата бивша приятелка?
Извъшвани ли са данъчни ревизии на тези физически лица? Извършвана ли е данъчна ревизия на Цветан Василев - най-богатия българин? Как натрупаха доходи Ирена Кръстева, след управлението са в Спортния тотализатор, Делян Пеевски, след управлението си на неясно какво и т.н.?

Академичен случай на корупция, защитен от държавната машина е хонорарът на Ахмед Доган от 2 млн. лева за хидрогеоложко проучване. Ако обикновено лице трябва да докаже подобен хонорар пред НАП, ще бъдат взети предвид аналогични хонорари при подобни проучвания, ще бъде изчислена часовата ставка на лицето и ще се съпостави с аналози, ще се докаже, че образованието и квалификацията на лицето не отговаря на изготвените изследвания. В крайна сметка НАП ще излезне с категоричното заключение, че получената сума е непровомерна, симулативна и заобикаля камара нормативни документи.
Не и за Ахмед Доган. И то по времето на уж най-големия му противник - Бойко Борисов.

 

4 Ноември 2013 г.За паркинга под фонтаните

Много се коментира в Пловдив, дали е нужен паркинг за няколко милиона лева под фонтаните в Градската градина. Съществено е да се отбележи, че Пловдив страда от липсата на паркови пространства и че Градската градина е прекрасна. Също е важно да се има предвид, че цената на парко место ще е към 30000 лв.
Ще споделя мое предложение...
Преди 4 години бях в Орхус, Дания. Вторият по големина датски град е с население по-малко от Пловдив, но е разположен на доста по-голяма площ. И с повече зеленина.
В центъра на Орхус имаше огромен паркинг. Който разкопаваха. И го превръщаха на парк. В началото са зачудих как е възможно. Впоследствие установих. Датчаните просто нямат нужда от паркинги. Те рядко карат автомобил. Пет милиона датчани притежават 25 милиона велосипеда. И се возят на велосипед. И няма път без велоалея.
Всъщност взаимстваното решение е - насочете тези 3 - 5 млн. лева за да изградите велоалеи. Нуждата от паркинга ще отпадне сама.

3 Ноември 2013 г.Как да увеличим сумите по социални фондове...

В нашия блог се опитваме основно да даваме съвети. Този път ще се спрем на основен проблем в страната - малко пари по пенсионни и здравни фондове.

Как може да се реши проблемът?

С няколко прости, но ефективни стъпки.

Първо, намаляваме и опростяваме процентите за пенсионно и здравно осигуряване - например 10% за пенсия и 5% за здраве и то само от работодател.

Второ, държавата след конкурс между лицензираните банки, служебно създава по две сметки на работещ - една за пенсия и една за здравно осигуряване. В тях рабодателят превежда по сметката на своя служител социалните задължения.

Допълнителни условия: 

- парите за пенсия се получават след изпълнение на определена възраст;
- парите за здравно осигуряване се използват единствено и само за лечение и лекарства по строг регламент.

А как да се плащат пенсиите на сегашните пенсионери?

- и досега държавата налива в своите пенсионни фондове средства от други източници;
- банките получили сумите за пенсии кредитират държавните пенсионни фондове.

Разбира се, има доста допълнителни детайли. Но ние дадохме основната идея. И то безплатно!