Блог

Август 2014 (2) Ноември 2013 (4) Януари 2012 (1) Ноември 2011 (1) Декември 2009 (2) Юни 2009 (2)
15 Юни 2009 г.Как да решим проблема с лошите пътища

Хрумнало ми е елементарно решение за подобряване качеството на изграждане на пътища. Строителят на пътища да се задължи, по подобие на строителите на сгради да постави обозначителни табели с фирмените данни, отговорника на обекта, отговорника по качеството с трите им имена. Идеята е шофиращите по този път да споменават тези имена, с добро, или с недобро.

11 Юни 2009 г.Този сайт е наше начало

Скъпи приятели, този сайт е едно ново начало за нашата фирма, свързано с нов тип на контакти между нашите фирмени служители, нов тип комуникация с нашите клиенти, както и една демонстрирана откритост, прозрачност, предразположеност към дебати и дискусии.

Надяваме се заедно да го направим по-жив, по-динамичен и по-интересен.