Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
7 Май 2012 г.Общо събрание на АССП

На 08.05.2012 г. от 13.00 ч. в х-л "Шипка", зала 1а (гр. София, бул. „Тотлебен” 34а) ще е Общото събрание на АССП при следния дневен ред:
 
1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2011 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. Представяне на проект за бюджет за 2012 г.
3. Приемане на ГФО на АССП за 2011 г. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет.
4. Доклад на Контролния съвет на АССП.
5. Промяна в състава на Управителния съвет на АССП.
6. Приемане на Програма за дейността за 2012 г.
7. Обсъждане и приемане на Единни вътрешни правила на АССП като ЮЛНЦ.
8. Разни: обсъждане воденето на счетоводството на АССП.