Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
20 Май 2011 г.Общо отчетно-изборно събрание на АССП

На 19.05.2011 г. в конферентната зала на хотел Шипка в гр. София се проведе редовното Общо събрание на АССП. На събранието беше приет бюджет за 2011 г., беше обърнато внимание на нови и разни възможности за увеличаване на приходите и намаляване на разходите на асоциацията. Беше избран и нов Управителен съвет на АССП като за Председател на УС беше преизбрана г-жа Силвия Попова.