Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
13 Май 2010 г.Общо събрание на АССП

На 15.05.2010 г. от 13.00 ч. в гр. София, х-л Шипка, зала 1ще се проведе Общото събрание на АССП при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на АССП през 2009 г. Приемане на доклада. 
2. Приемане на отчет за бюджета за 2009 г. и приемане на бюджет за 2010 г.
3. Доклад на Контролния съвет на АССП.
4. Избор на Контролен съвет.
5. Обсъждане правомощията на Главния секретар.
6. Промяна в Устава на АССП.
7. Разни:
- обсъждане на застраховката „Професионален риск”,
- други.