Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
11 Март 2010 г.Среща на РК Пловдив с Директора на ТД на НАП

На 10 март 2010 г. от 17.00 ч. в Актовата зала на Търговска гимназия гр. Пловдив се състоя среща между управители на над 50 регионални счетоводни предприятия и Директора на ТД на НАП гр. Пловдив – Сергей Маринов. На срещата присъства и г-жа Лидия Дойкова – завеждаща връзки с обществеността на териториалната дирекция. Срещата беше организирана от ръководството на Регионална комисия Пловдив към АССП.
В началото на срещата г-н Маринов презентира новата регионална структура на НАП с център в гр. Пловдив и изнесени офиси в съседни областни градове.
Впоследствие срещата продължи като свободна дискусия, на която към г-н Маринов се задаваха въпроси или отправяха препоръки.
По-интересни дискутирани въведения и теми:
- При извършване на проверки, инспекторите от НАП ще са приоритетно от областния център, съвпадащ със седалището на предприятието;
- При извършване на ревизии инспекторите на НАП ще са приоритетно от офис-центрове, различни от седалището на предприятието;
- В никакъв случай няма да се налага предприятието да пренася документи до друг град. В офисните центрове ще има обособени помещения за командировани инспектори на НАП, в които те ще ревизират документите;
- Вече ревизиите на място, в офиса на предприятието ще са много по-вероятни;
- Броят на ревизиите ще е редуциран неколкократно. Един инспектор ще участва в 12-14 ревизии годишно;
- Ще бъде обособена специална чакалня в НАП Пловдив, за да не се натрупват чакащи по стълбището;
- Работи се по достъпа до данъчно-осигурителната сметка, като срокът за въвеждане е юни 2010;
- Ще е изключително затруднено бързото възстановяване на ДДС, но НАП има готовност да изплаща лихви по забавянията. Изготвя се списък на коректните данъкоплатци;
- Ще се увеличава броят на електронните ревизии, особено при ревизиране на средни данъкоплатци;
 - Работи се по проект за сканиране и електронен достъп до основни фирмени документи без да се налага повторното им представяне;
- Не е необходимо да се представя повторно вече представен в НАП документ. При повторното му искане винаги може да цитира вх.№ на уведомлението, с което документът е бил представен;
 - Относно ускоряване обслужването на чакащите, беше поет ангажимент за по-строг контрол върху работата на инспекторите. По-пряка зависимост между получаваните премии и обслужените клиенти. Евентуалното въвеждане на камери, контролиращи процеса на обслужване.

Г-н Маринов подчерта, че вратите му винаги са отворени за представителите на счетоводните предприятия. При всички случаи на проблеми със служители на НАП, опити за корупция и др., може да търсим незабавното му съдействие.
 Срещата продължи повече от 90 минути и протече в дух на коректна и дружеска атмосфера. Беше отчетена ползата от нея и за двете страни. Беше поет ангажимент за нови подобни срещи, при належащи въпроси и проблеми от страна на бизнеса.