Новини от АССП

Ноември 2013 (2) Май 2012 (1) Май 2011 (1) Октомври 2010 (1) Май 2010 (1) Март 2010 (1) Декември 2009 (1) Юли 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
30 Май 2009 г.Учредена беше Регионална комисия Пловдив към АССП

Инициативен Комитет, съставен от управители на счетоводни предприятия, регистрирани в Пловдивския регион и членове на Асоциация на специализирани счетоводни предприятия (АССП) предприе инициативата за учредяване на Регионална комисия Пловдив като работен орган към АССП. Учредителното събрание се проведе на 19.05.2009 г., а следващата ни среща е на 18.06.2009 г. в ресторант Розенхоф.

Идеята

През последните години с колеги – управители на счетоводни предприятия многократно сме дискутирали необходимостта от организиране и регистриране на наша браншова организация. След поредица от срещи, Инициативен Комитет, съставен от управители на счетоводни предприятия, регистрирани на територията на Пловдивски регион и членове на Асоциация на специализирани счетоводни предприятия (АССП) предприе инициативата за учредяване на Регионална комисия Пловдив. Комисията ще е работен орган към националната Асоциация.

Кои са поканени?

Поканени за участие в Учредителното събрание са представители на специализирани счетоводни предприятия, регистрирани в Пловдивския регион. С участието си в Учредителното събрание вие заявявате интереса си към целите и дейността на РК Пловдив и чрез допълнителен,  уточнен на самото Събрание срок може да прецените членството си в Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.
Задължителни условия за редовно членство в АССП са:
- Фирмата да има поне три години дейност, като специализирано счетоводно предприятие, одиторско предприятие или предприятие, което извършва данъчно-счетоводни консултации, преди датата на подаване на документите за членство в АССП или 20000 евро оборот за последната финансова година;
- Брой заети в дейността на фирмата /работещи съдружници и нает персонал по трудов договор/ - минимум 3 души;
- Повече от половината заети във фирмата, включително и съдружниците да са с икономическо образование.
Задължителни условия за асоциирано членство в АССП са:
- Фирмата да извършва дейност, като специализирано счетоводно и одиторско предприятие и/или предприятие, извършващо данъчно-счетоводни консултации;
- Лицата, които представляват и управляват фирмата да имат чисто съдебно минало.

Представяне на АССП

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е включена в Националния съвет по счетоводство. АССП е член на Българска стопанска камара и на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - Гласът на българския бизнес. АССП е член на Консултативния съвет към НАП. Основни работни документи на АССП са Уставът и Програмата за дейността.

Регионална комисия Пловдив към АССП

В съответствие с чл.11, (3) от Устава на АССП могат да бъдат създавани временни органи – Комисии. Основен акцент в Програмата на АССП, приета на последното Общо събрание на 27.04.2009 г. е именно активното ангажиране на всички членове на АССП в работата на Комисии, сформирани по определени направления, както и на регионален принцип. Регионалната комисия Пловдив ще е първата комисия, учредена съгласно новата концепция за активност на АССП. Основни документи за дейността на комисията са проектът за Правилник за дейността на Комисиите към АССП и Проекто-Програма за дейността на Регионална комисия Пловдив.

Документи за участие

Ако сте решили да участвате в Регионалната комисия на АССП може да изтеглите Заявление за участие в Регионалната комисия. Молим да ни изпратите попълненото Заявление за участие на имейл office@chetinyan.com.
Ако се нуждаете от по-подробна информация по темата, моля обадете се на моб. тел. 0888479196, 0887462723.

Нека заедно да поставим началото на една мощна регионална браншова организация.

Нека да използваме силата на свързаната мощ!