АССП

Представяне

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. 
Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е включена в Националния съвет ...

Новини от АССП

Електронен бюлетин № 1 - Данъчно третиране на взаимоотношенията между дружествата по ЗЗД (Консорциумите) и техните съдружници

Електронен ...

БИСЕРИ

Мая Манолова пред Нова телевизия

"Въпросът ви откъде има пари майката на съдия Тенева е смешен. Ама, моля ви, ясно е, че жената не е имала тези пари и че не ги е платила, става дума за договорка в семейството. Това е разрешено от закона. Това е допустимо. ...

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

Осигурителна измама според проекта за нов Наказателен кодекс

Желая да внеса малко повече яснота по въпросите, касаещи плащането на осигуровки според проекта за нов Наказателен кодекс, който е внесен в Народното събрание.
Създаден е изцяло нов Раздел ІV Престъпления против осигурителната ...

Имаме ли нужда от по-скъпо счетоводство?

Съставители и одитори на отчети
Годишните финансови отчети на всички български предприятия следва да са съставени от съставители на финансови отчети. Те може да са физически лица или специализирани счетоводни ...

Не представяйте двукратно документи

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

Чл.5 ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация ...

Нямат право да ви искат актуално състояние

Съгласно чл.23, ал.4 от ЗТР "Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи ...

Как работят банките?

Банката работи, поради нашето доверие. Ние даваме на банката пари, за да ги пази за нас, а след това банката се обръща и ги дава на някой друг, за да печели пари за себе си. И все пак, повечето от нас имат пълно доверие в способността ...

ООД продава софтуер на клиенти от цял свят, а приходите постъпват в Paypal. Софтуерът е специализиран, ...

Според изискванията на чл.97а на ЗДДС:
"Чл. 97а. (2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на ...

Дали да начисля ддс при продажба на закупен нов лек автомобил до 5 места при положение че ...

Ако сте закупили лекия автомобил с редовна данъчна фактура, но не сте се възползвали от правото си на данъчен кредит поради разпоредбите на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, то, съгласно чл. 50, т.2 на ЗДДС не сте длъжна да начислявате ...

Искам да повдигна според мен един съществен въпрос, който непрекъснато пряко или непряко ни касае и ощетява. Служителите на НАП като лица, заемащи публични длъжности ...

Изпратил: Хазарос Четинян

И в България има такъв закон, но никой не го спазва и най-напред тези, които са го приели. Закон за електронното управление Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, ...

Изпратил: Емилия Иванова

Преди немалко години мое възвание с горния призив беше публикувано във вестник Капитал. Не се промени нищо. Всъщност, промени се, нещата се усложниха. На принципа на ...

Изпратил: Хазарос Четинян

ХУМОР

Армения. Чуждестранна делегация е на посещение, за да се запознае с работата на местната данъчна полиция. Думата взима шефът на бирниците:
- Вие даже не може да си представите, колко е тежко да се събират данъци от тези хитреци арменците. Ето например, радио Ереван още не сме го открили.

Данъчен инспектор споделя със свой колега:
 - На какъв малоумен данъкоплатец, попаднах! Обясних му един път как да попълни данъчна декларация - той не разбира. Обясних му втори път - той не разбира. За трети път му обясних - самият аз успях да я разбера, а той все още не разбира.